Uslovi poslovanja

Osnovni podaci o privrednom društvu:

 

Poslovno ime: IRINA STANAREVIĆ PR CENTAR ZA UČENJE JEZIKA ONLINE ENGLESKI PLUS ŠABAC

Naziv: ONLINE ENGLESKI PLUS

Sedište: Vojvode Janka Stojicevic 44, Šabac
MB: 65922525
PIB: 112169645
Šifra delatnosti: 8559
E-mail:  engleski.office@gmail.com
Tel: 064 2128465

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa narudžbinom ili u slučaju reklamacija ili otkaza porudžbine kontaktirajte nas.

Ovi opšti uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranice URL kursevi-onlineengleski.com (u daljem tekstu: "Kursevi-onlineengleski") i napisani su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Uslovi uređuju funkcionisanje Kursevi-onlineengleski i prodavnice, te pravni odnos između ONLINE ENGLESKI PLUS registrovanih korisnika (u daljem tekstu: “Korisnici”) i kupaca proizvoda, roba ili usluga (u daljem tekstu: “Kupci”).

Korišćenjem Kursevi-onlineengleski prodavnice potvrđujete da ste saglasni sa uslovima korišćenja.

 

1. Šta je kursevi-onlineengleski prodavnica?

 

Kursevi-onlineengleski prodavnica je internet stranica namenjena prodaji pametnih dečijih satova i dodatne opreme.

 

2. Ponuda

 

Ponuda proizvoda na Kursevi-onlineengleski prodavnici se zbog prirode poslovanja može povremeno menjati. Cene pojedinačnih proizvoda mogu biti redovne cene, akcijske cene, odnosno cene s popustima.

Kurseve je moguće poručiti sa bilo koje lokacije u svetu.

Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude vlasništvo su ONLINE ENGLESKI PLUS ili njenih dobavljača i poslovnih partnera.

 

 

3. Postupak registracije

 

Da bi se registrovao na Kursevi-onlineengleski prodavnici korisnik mora imati najmanje 18 godina.

Kako bi korisnik bio u mogućnosti da kupuje u okviru Kursevi-onlineengleski prodavnice može se registrovati i kreirati svoj nalog.

Prilikom registracije i kreiranja svog naloga korisnik unosi sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, telefon i adresu za isporuku proizvoda. Nakon unosa navedenih podataka, korisnik dobija e-mail sa potvrdom o izvršenoj porudžbini i email za potvrdu registracije . Korisnik treba da izvrši potvrdu klikom na odgovarajuće polje u e-mailu i zatim da kreira lozinku.

Kursevi-onlineengleski prodavnica ne odgovara za tačnost podataka unetih od strane korisnika/kupca.

Ukoliko dođe do promene podataka korisnik je dužan da ažurira svoj korisnički nalog ili da nas obavesti o nastalim promenama putem email adrese: engleski.office@gmail.com.

Kao registrovan korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, kupac u okviru svog korisničkog naloga ima uvid u trenutne i prethodne kupovine.

Registrovani korisnik ima mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Kupovina u Kursevi-onlineengleskie prodavnici je moguća bez registracije i kreiranja korisničkog naloga.

 

4. Naručivanje i isporuka

 

Kupovina putem Kursevi-onlineengleski prodavnice moguća je za registrovane i neregistrovane korisnike.

Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom dugmeta Kupi, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

Nakon zaključenja porudžbine na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane ONLINE ENGLESKI PLUS. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost e-mail adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu  engleski.office@gmail.com

ONLINE ENGLESKI PLUS zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

ONLINE ENGLESKI PLUS zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email-a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine.

Kupac cenu plaća ONLINE ENGLESKI PLUS a zajedno sa proizvodom mu se dostavlja i račun, obaveštenje i obrazac za odustanak.

Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između ONLINE ENGLESKI PLUS (ponuđača) i Kupca potpisan u trenutku kada ONLINE ENGLESKI PLUS potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o status svoje porudžbine.

Kupac je lice čiji su podaci navedeni u porudžbini. Podatke o kupcu nije moguće izmeniti nakon slanja porudžbine.

 

5. Cene proizvoda

 

Cene svih proizvoda istaknutih na Kursevi-onlineengleski prodavnici su unapred određene i iskazane su zajedno sa pripadajućim PDV-om. Cene važe za sve kupce samo i isključivo za vreme trajanja ponude, samo na ovoj internet stranici i samo pod ovim Opštim uslovima.

Zadržavamo pravo izmena cena.

 

6. Načini plaćanja

 

  • Uplatom na račun u banci ili pošti

Izborom plaćanja putem opšte uplatnice  korisniku se na email adresu dostavljaju sve potrebne informacije kako bi mogao da izvrši uplatu (račun banke, iznos, broj porudžbine). U ovom slučaju isporuka poručenih proizvoda će se izvršiti nakon evidentirane uplate.

  • Plaćanje platnim karticama

Plaćanje je moguće platnim karticama samo u valuti RSD. Poslednji koraka plaćanja realizuje se na web stranicu Banke gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa web stranice Banke nazad na Kursevi-onlinenegleski prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna. Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa transakcijom, bićete vraćeni nazad na Kursevi-onlinenegleski prodavnicu sa obaveštenjem o neuspešnoj transakciji.

Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica.

Za realizaciju kupovine Platnim karticama procesor je Banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu ONLINE ENGLESKI PLUS, pa samim tim ONLINE ENGLESKI PLUS neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

ONLINE ENGLESKI PLUS se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju ONLINE ENGLESKI PLUS neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

ONLINE ENGLESKI PLUS nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

ONLINE ENGLESKI PLUS će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. ONLINE ENGLESKI PLUS neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto.

 

7. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

8. Izjava o konverziji

 

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju!

 

9. Reklamacije i povraćaj sredstava

 

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Ukoliko sa uređajem kupljenim putem našeg sajta imate neki problem ili pitanje, možete nas kontaktirati na  060 4364367  radnim danima  od 09-18 .

Kupac je dužan da odmah po prijemu, pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.

Potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem na e-mail adresu:engleski.office@gmail.com uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

 

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije je 45 dana.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica ONLINE ENGLESKI PLUS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev  ONLINE ENGLESKI PLUS obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

10. Obaveštenja korisnika

 

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na engleski.office@gmail.com

 

11. Odricanje od odgovornosti

 

Uprkos trudu da ponuda bude što tačnija i ažurnija, može se desiti da se podaci o proizvodu promene toliko brzo da ih ne možemo ispraviti ili izmeniti i da se još uvek neizmenjeni nađu na Kursevi - online engleski prodavnici. Ukoliko dođe do narudžbine takvog proizvoda, Kupac će biti obavešten o promenama, a prodaja prekinuta.

U slučaju da pojedini proizvodi budu nedostupni, obavestićemo kupca o tome i omogućiti mu da odustane od kupovine ili izvrši kupovinu drugog dostupnog proizvoda. Ukoliko je Kupac već platio proizvod koji nije dostupan, novac će mu biti vraćen.

 

12. Tačnost podataka

ONLINE ENGLESKI PLUS nastoji da informacije objavljene na kursevi-onlineengleski.com prodavnici održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takvi zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika informacija sa  kursevi-onlineengleski.com prodavnice da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite na mail engleski.office@gmail.com kako bi izbegli eventualne neprijatnosti.

 

13. Promene sajta

 

ONLINE ENGLESKI PLUS zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

 

14. Promena uslova korišćenja

 

ONLINE ENGLESKI PLUS može bilo kada, bez prethodne najave izmeniti ili dopuniti ove uslove korišćenja. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

 

15. Sudska nadležnost i primena prava RS

 

U slučaju spora proisteklog iz primene ovih Opštih uslova i u vezi sa kupovinom proizvoda na ovoj internet stranici ugovorne strane će nastojati rešiti spor mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne reše spor mirnim putem, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

 

16. Zaštita podataka o ličnosti

 

U ime ONLINE ENGLESKI PLUS obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u ONLINE ENGLESKI PLUS (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ONLINE ENGLESKI PLUS u pogledu obrade podataka o ličnosti koje prikuplja obavljajući delatnost prodaje proizvoda putem ove internet stranice ili u pogledu dostavljanja reklamnih poruka u svemu postupa shodno zakonu o zaštiti podatak o ličnosti, što je posebno definisano odgovarajućim dokumentima sadržanim na ovoj internet stranici.

 

 

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code